Dla naszych produktów posiadamy niezbędne aprobaty techniczne.

Gwarantują one pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania.
Ocenę dokonano na podstawie badań, obliczeń oraz opinii ekspertów z zastosowaniem
przepisów techniczno-budowlanych oraz warunków stosowania wyrobu
i jego przewidywanej trwałości.